Roodkeelduiker. 1-8 2 ex. Waddenzee bij Harlingen (mevr. D. P. Prak, J. H. Speelman). Geoorde Fuut. 25-8 1 ex. H’sumse Waschmeer (N. Ronday).