De aankomst van de ooievaars vond dit jaar over een grote tijdruimte plaats. De eerste arriveerde 31/3 en de laatste aankomst werd gemeld op 8/6. De vertrekperiode strekte zich in het algemeen ook over een veel langere tijd uit dan normaal en liep van medio augustus tot einde september. Het vroege voorjaar was mooi, maar daarna kwam een periode van veel regen en storm en over het algemeen was het weer zeer wisselend. September kenmerkte zich door tamelijk warm weer, hetgeen waarschijnlijk de oorzaak van het late vertrek is geweest.