De laatste jaren heeft het verzamelen van postzegels een grote vlucht genomen. Hiervan profiteren vele landen door het uitgeven van talloze nieuwe uitgaven. Vele vogelvrienden hebben zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het verzamelen van postzegels met afbeeldingen van vogels. Dat men hier met ruiladressen in enkele landen tot goede resultaten kan komen is ondenkbeeldig en dus moet men zijn toevlucht nemen (helaas!) tot het kopen van deze postzegels. Over de voor- en nadelen van het kopen van postzegels wil ik hier verder niet uitwijden. Hiertoe kan men óf te hooi en te gras wat zegels kopen die men in etalages ziet óf een abonnement nemen óf een postzegelhandelaar die „nieuwtjes” verkoopt regelmatig bezoeken. In elk geval moet men voor een deel zijn toevlucht nemen tot het kopen van bepaalde postzegels, hetgeen wel weer bestreden kan worden uit de in- en verkoop van andere postzegels. Hoe weet men welke postzegels zullen verschijnen, bestaan er mogelijkheden tot ruilen, hoe kom ik aan bepaalde zegels waarvan alleen lange series verkrijgbaar zijn vooral van de Engelse overzeese gebieden waar er slechts enkele van zo’n serie vogelafbeeldingen vertonen? Dit zijn maar enkele vragen die de vogelaar bij het verzamelen van postzegels met afbeeldingen van vogels kan tegenkomen. Hoe moet hij zijn verzameling indelen en hoe komt men altijd aan de juiste soortnamen van de vogels die zijn afgebeeld?