Het was op een avond in het begin van de maand juli. Mijn collega vertelde me, dat hij al enkele avonden steltlopers over zijn woonplaats (Leggeloo, ten noorden van Dwingeloo) had zien vliegen De vogels verschenen elke avond op ongeveer hetzelfde tijdstip en vlogen dan in zuidelijke richting. Ik veronderstelde dat het grutto’s waren, die een slaaptrek hielden naar de Dwingelose heide, We wilden zekerheid en gingen daarom op 8 juli, ’s avonds om 20.00 uur, naar de heide. Het was een vrij heldere avond en er was weinig wind. Als observatieplaats kozen we de weg Dwingeloo-Hoogeveen via Kralo. Op de plaats waar de Dwingelose heide en de Kraloër heide aan elkaar grenzen, liepen we de heide op. Na ongeveer honderd meter gingen we zitten bij een ven en wachtten af. Onze vermoedens werden bevestigd. Zo nu en dan kwam er een eenzame grutto in de richting van de heide vliegen. Spoedig volgden enkele groepjes. Naarmate de tijd verstreek, werden de aantallen groter. Steeds meer grutto’s kwamen overvliegen. De vogels kwamen uit oostelijke en noordoostelijke richting. Grote zwermen zochten hun weg naar de heide. Zwijgzaam trokken deze avond een paar duizend grutto’s over ons heen. De meeste vogels vlogen een heel eind de hei op, richting Ruinen. Ze vlogen zo ver door, dat we niet konden waarnemen waar ze neerstreken. Enkele groepjes vlogen laag boven de heide en streken neer in de buurt van een ven.