Pasgeleden heeft het Vogeltrekstation zijn Nederlandse medewerkers van een groen klappertje met handkenmerken voorzien waarin een 52-tal bladzijden met perforatie zijn opgeborgen. Het ligt in de bedoeling geregeld aanvullingen in de vorm van nieuwe of gecorrigeerde gegevens te doen uitgeven. In het buitenland hadden de ringers reeds veel eerder de beschikking over boekjes waarmee gevangen vogels kunnen worden gedetermineerd. Het is namelijk een bekend staand feit dat het determineren van vogels in de hand vaak meer moeilijkheden oplevert, dan wanneer men een vogel in het veld waarneemt. Het onderscheiden van de kleine karekiet en de bosrietzanger is hier een goed voorbeeld van.