Roodkeelduiker. 22-9 1 ex. met opvallende donkergele zware snavel, iets gewipt Quakjeswater, Rockanje (M. Heijndijk e.a.). Dodaars. 8-9 3 ex., waarvan 2 jongen, duinplas, Wassenaar (W. J. Sebök); 5-10 1 ex. met bedelend jong, vuilstortplaats Amst. S.R. nabij Diemerzeedijk (J. W. v. Waveren Hogervorst).