In een tijdverloop van 50 jaar is Zwitserland al zijn broedende ooievaars kwijtgeraakt. Telde men er omstreeks de eeuwwisseling nog ca. 140 bewoonde nesten, in 1949 broedde er nog maar één paar, in Neunkirch in het kanton Schaffhausen. Het jaar daarop bleef ook dit nest leeg ... Zonder hier op de mogelijke oorzaken van de rampzalige achteruitgang van ons ooievaarsbestand in te gaan, dient te worden gezegd dat, gezien het dieet van deze vogels, in vele streken van ons land nog voldoende voedsel voor ze te vinden is. De vraag waarom de ooievaar dan ook uit die gebieden verdwenen is, kon tot dusver niet afdoende worden beantwoord.