Als de Lauwerszee in mei definitief afgesloten zal worden van de Waddenzee, zal na verloop van tijd de praktische indeling en opbouw van dit nieuwe gebied volgen. Alle gronden van de dan geheten Lauwerspolder zijn bestemd voor Defensie, landbouw, recreatie en natuurbescherming. Behoefte aan documentatie bij een dergelijke belangrijke ontwikkeling als deze bestaat zeker nu, daar de Lauwerszee immers een klein beeld is van de zo in de belangstelling staande Waddenzee.