Vanuit één der touristencentra aan de Zwarte Zee, heb ik een oriënterende tocht naar de Donaudelta gemaakt. De grootste plaats in het boven deltagebied is Tulcea, gelegen aan de westelijke rivierarm, even benedenstrooms van de plaats waar de Donau zich in drieën splitst. Tulcea is van de touristencentra aan de Zwarte Zee uit per bus bereikbaar, of nog beter per trein uit Boekarest. Van Tulcea uit kan men dan met motorbootjes, die de toepasselijke namen van „Egreta” en „Cormoran” dragen, verder stroomafwaarts varen, het eigenlijke deltagebied in. De oriënterende tocht heb ik gemaakt in de omgeving van Maliuc, dat ongeveer twee uur varen met de „Egreta” stroomafwaarts van Tulcea ligt. Het gehele deltagebied is zeer vlak en bestaat uit zware kleigrond, waardoor behalve de drie hoofdarmen van de Donau zich vele kreken slingeren. Het gebied is zeer dun bevolkt, alleen langs de oevers van de grote rivierarmen is er enige bewoning. Dat is wel mede te danken aan het feit, dat de Donau slechts gedeeltelijk beschoeid en bedijkt is, waardoor in tijden van hoge waterstanden het grootste gedeelte van de delta overstroomt.