In de serie „Bij de dieren thuis” verschenen twee aardige boekjes voor kinderen van 5 tot 8 (ik zou zeggen 10) jaar. Eén over ooievaar met tekst van Harriet Laurey en illustraties van de Belgische Iliane Roels. Het voorjaar, het nest, de ouders, het voedselzoeken, de trek naar het zuiden (alleen de oostelijke route via de Balkan komt ter sprake) totdat zij uiteindelijk de apen in Zuid-Afrika bereiken. Een bijzonder leuk boekje met zeer suggestieve tekeningen voor kinderen. Een ander deeltje gaat over de pinguins, van dezelfde schrijfster en dezelfde tekenares. Hier zien wij Ekko en Ulla, twee pinguinkinderen, hoe zij leven bij hun vader en moeder, hoe zij spelen en werken, wat zij eten en hoe het er verder toegaat. Maar vertel nog maar aan kinderen er bij dat pinguins vogels zijn en dat je witvin misschien daarom eigenlijk beter witvleugel had kunnen noemen. J.T.