Drie alluminium caravans en een Volkswagen Variant zijn dinsdag 26 november te Amersfoort door de heer W. Pon aan het Wereld Natuur Fonds (Nederland), de Nederlandse afdeling van het World Wildlife Fund overgedragen. Vorig jaar startte het Wereld Natuur Fonds in samenwerking met EUREL, de Europese vereniging voor vrijwillige natuurreservaten namelijk een projekt voor de bescherming van de roofvogels in Noord-Duitsland, waaronder de laatste zes paren zeearenden in de bondsrepubliek. Dit voorjaar werden de Duitse vogelvrienden opgeschrikt door het bericht dat twee horsten door eierverzamelaars leeggehaald waren. De prijs op de illegale verzamelaarsmarkt bedraagt voor één zeearende! ongeveer ƒ 600,—. Het enige afdoende antwoord hierop bleek het organiseren van een dag- en nachtbewaking van de meest bedreigde nesten in 1969 te zijn.