Kuifduiker. 4-1 dood ex. tussen Terheide en Hoek van Holland (D. v. Weelden). Geoorde Fuut. 7-1 4 ex. binnenwater Braakman (C. H. Tonino), 13-7 2 ad. met 1 jong (vele waarnemers 2 jongen) Vogelmeer, Kennemerduinen (A. J. Samson).