Sinds 1961 beschikken we over een inventarisatie van het aantal broedparen en broedkolonies van de kokmeeuw, verricht door Higler (De Census van de kokmeeuw (Larus ridibundus L.) in Nederland, België en Luxemburg in 1961). Het is de bedoeling deze telling na tien jaren te herhalen. Reeds enkele jaren na deze inventarisatie sprak men in Drente, vooral in natuurbeschermingskringen ongerustheid uit over de enorme uitbreiding die de kokmeeuw in sommige delen, met name noord, midden en zuidwest Drente had ondergaan.