Het boeiende stuk van J. Jongsma over slaaptrek van gruttos in Drente laat weer eens zen, hoe je met wat vrije tijd, een vervoermiddel en vooral met de „wil-om-er-achter-te-komen” bijzonder leuke dingen kunt vinden. De slotzin van het stuk – „Dit verschijnsel” is een nadere bestudering zeker waard” – lijkt mij dan ook persé van groot belang. Omdat slaaptrek e.d. verward kunnen worden met echte trek, is het nodig hier scherp op te letten. Maar bovendien onthult deze studie weer eens hoe onvolledig het beeld is dat wij krijgen van het gedragspatroon van een vogelsoort als we ons beperken tot waarnemen in de gewone uren, waarin wij mensen (luiste aller wezens!) actief zijn.