Op de vraag, die tijdens de overweldigende invasie van de notenkraker afgelopen winter dikwijls gesteld is, of deze vogel mogelijk in ons land tot broeden zou kunnen komen, kan na de ontdekking van een nest in de Staatsboswachterij Ulvenhout een bevestigend antwoord worden gegeven. Omstreeks 1 mei ontdekte surveillant A. G. van Hoek een notenkraker, fouragerend op een wandelpad. De vogelsoort was al geruime tijd niet meer waargenomen en juist daarom werd er meer aandacht aan geschonken. Bij nadering vloog de vogel op, maar bleef dicht bij de plaats van de eerste waarneming in een boom zitten. Bij onderzoek van het nabijgelegen perceel grove dennen (bosvak 39) werd wel een nest ontdekt, dat echter aanvankelijk voor een eekhoornnest werd gehouden. Bij een hernieuwd bezoek van de heer Van Hoek enkele dagen later was de vogel echter duidelijk zichtbaar op het nest.