Op verschillende plaatsen in ons land zijn er notenkrakers van de invasie, die vorig najaar plaats vond, achtergebleven. In tegenstelling tot de vogels die slechts enkele dagen op één plaats verbleven noemden wij deze vogels van de invasie 1954: „blijvers”. Tot 14 december j.l. werden reeds 42 opgaven ontvangen van notenkrakers die met Nederlandse ringen werden gemerkt. Hiervan werd, zoals het Contactblad voor de ringers „Op het vinkentouw” meldt, al zes vogels teruggemeld uit het buitenland. Zij werden alle tussen eind september en begin oktober in N.W.- Frankrijk bemachtigd, op één na die doorgevlogen was naar Zuid-Frankrijk en zich op ca. 150 kilometer van de Middelandse Zee bevond.