Al enige jaren lang gebruiken wij in „Het Vogeljaar” meestal en bij voorkeur het woord stootvogel, ter vervanging van de aanduiding roofvogel. De voornaamste overweging is daarbij, dat roofvogel een waardeoordeel geeft (zoals trouwens ook namen als visdiefje, kiekendief e.a.) dat in feite een veroordeling inhoudt. Terwijl thans toch wel duidelijk is, dat het vermeende schadelijke gedrag van stootvogels niet alleen niet nadelig, doch in het algemeen zelfs uiterst nuttig is voor de prooidierstand. In Duitsland is men er inderdaad in geslaagd om het woord Raubvogel nagenoeg volledig te vervangen door Greifvogel. Dit gebeurde op de zelfde overwegingen: de hoop dat het vooroordeel dat het het begrip roven uitdrukt, zou worden weggenomen.