Er is in de laatste tientallen jaren in alle werelddelen veel aandacht besteed aan de bestudering van de stootvogels. Resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, maar veel ervan wacht nog op publicatie. Het is daarom bijzonder verheugend dat twee ornithologen, die hun sporen reeds hebben verdiend zowel op dit terrein der ornithologie als met ander werk, zich ertoe hebben gezet om de over deze vogelgroep verzamelde kennis op knappe en bondige wijze samen te vatten. Dat het streven naar bondigheid overigens allerminst tot oppervlakkigheid heeft geleid blijkt wel hieruit, dat de schrijvers in totaal 945 blz. nodig hebben gehad om de bijna driehonderd soorten waar het om gaat te behandelen. Waarbij dan nog dient te worden bedacht, dat dit bladzijden van een zeer royaal formaat (21 x 28 cm) zijn. De verheugende omstandigheid, dat bovendien papier van zeer goede kwaliteit werd gebruikt, had tot gevolg, dat het boek in twee kloeke delen uiteenvalt, die overigens weer worden samengehouden in een solide uitgevoerde cassette. Het is jammer, maar stellig onvermijdelijk, dat dit ertoe leidde dat de prijs zodanig werd, dat velen zich wel even zullen bedenken, alvorens tot aanschaffing te besluiten (zelfs al bleek het mogelijk om voor onze lezers een regeling te treffen, die in een zeer royale korting resulteert!).