Natuurlijk zou het naief zijn geweest om te veronderstellen, dat het in november 1966 in Zwolle gehouden Nationaal Beraad Wilde Ganzen (dat door Belgische en Duitse deelneming in feite zelfs een ietwat internationaal karakter droeg), onmiddellijk zou leiden tot een betere bescherming van de wilde ganzen. Wel is er, vooral achter de schermen, sinds „Zwolle” voortdurend verder gewerkt en geleidelijk aan beginnen zich enkele resultaten af te tekenen. Daar is dan in de eerste plaats de beschikking van de minister van Landbouw en Visserij van 15 juli, waarbij wordt bepaald dat de jacht op ganzen voortaan „uitsluitend gedurende dat gedeelte van het etmaal, dat is gelegen tussen een half uur vóór zonsopgang en des voormiddags 10 uur” zal mogen worden bedreven.