Bij mijn atelier zit sinds eind februari een spreeuw die – zoals alle spreeuwen een meesterlijke imitator is. Vroeg in het voorjaar huisde in de tuin een paartje heggemussen, dat later om niet opgehelderde redenen verdween. Het aardige liedje bleeef ik echter nog geruime tijd horen, nu ten beste gebracht door de spreeuw. In de loop van april verdween het echter van zijn repertoire. In hoeverre is het mogelijk dat een imitatie van de zang door een andere soort het eigen balts-verloop nadelig beinvloedt?