Ter aanvulling van een eerder bericht (Het Vogeljaar 1969, no. 1 blz. 40) kan nu worden gemeld dat het broedseizoen 1969 voor de arenden in Sleeswijk-Holstein niet gelukkig is verlopen. Hoewel 6-7 paren aanwezig waren, waarvan er 5 tot broeden overgingen (zeearenden broeden niet elk jaar), bracht slechts één paar een jong groot. Mogelijk is het koudste voorjaar sinds mensenheugenis, waaraan Sleeswijk-Holstein dit jaar was blootgesteld, hieraan debet. Ook bestaat de kans dat pesticiden of andere chemicaliën, die als bestrijdingsmiddel worden gebruikt, hier een rol spelen. Thans worden daarom analyses van verzamelde niet uitgekomen eieren en van de rest van een doodgevonden zeearend verricht.