J. Stafford rapporteert over in 1962-63 verrichtte tellingen van blauwe reigerkolonies op de Britse eilanden, waaruit bleek dat de achteruitgang in de periode van 1954 tot 1963 een achteruitgang te zien geeft van 55 %. Van 1963 of 1963 bedroeg de achteruitgang ongeveer 41 %. (Bird Study 16, nr. 2, juni 1969).