De Nederlandse vogelbescherming heeft een groot verlies geleden door het heengaan van Dr. W. H. Bierman. In april is hij, na een langdurige slopende ziekte, zacht ingeslapen. Niet alleen de Nederlandse Ornithologische Unie, wier erelid hij was, maar ook de vogelbescherming in zijn geheel verloor in hem een werker, die jarenlang op de bres heeft gestaan voor de levende natuur en voor onze vogels in het bijzonder. Zijn bijzondere gaven stelde Bierman allereerst in dienst van de Nederlandse Ornithologische Vereniging, later van de Nederlandse Ornithologische Unie, waarvan hij zeven jaren lang voorzitter is geweest. Bovendien heeft Bierman belangrijk werk verricht in de International Council for Bird Preservation, gewoonlijk CIPO genoemd. Hij genoot een grote bekendheid in het buitenland en was een goed ambassadeur voor de Nederlandse ornithologie. Het is jammer, dat hij op het a.s. XVe Ornithologische Congres niet als mede-gastheer zal kunnen optreden.