(Resp. Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur (ITBON) te Arnhem, Afdeling Dierkunde van de Landbouwhogeschool te Wageningen en Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (RIVON) te Zeist.) De bedreiging van de natuurlijke flora en fauna vertoont een grote diversiteit, zowel in de aard van de werkzame factoren als in de intensiteit van optreden van plaats tot plaats. De effecten kunnen dan ook op zeer verschillende manieren worden geïllustreerd. Op wereld-omvattende schaal komt deze bedreiging bijvoorbeeld goed tot uiting in de samenhang tussen het aantal uitgeroeide soorten vogels en zoogdieren en de groei van de menselijke bevolking (fig. 1). Voorbeelden van bedreiging der avifauna met een meer lokaal karakter en van de daarbij in het spel zijnde factoren worden in dit artikel gegeven.