Sinds 1965 worden er door het Instituut voor Oecologisch Onderzoek op de Westeinderplassen bij Aalsmeer grote aantallen meerkoeten geringd. Een deel daarvan draagt behalve een normale pootring van het Vogeltrekstation ook een gekleurd plastic vleugelmerk, dat op grote afstand waarneembaar is. Dit plastic lapje is ca 3 x 4 cm groot en is bevestigd op de linker vleugel. Voor verschillende leeftijden worden verschillende kleuren gebruikt. Door de meerkoeten te voorzien van een vleugelmerk hoopt men behalve terugmeldingen van dood gevonden of geschoten exemplaren ook gegevens te verzamelen van verplaatsingen van levende vogels. leder die meerkoeten met vleugelmerken waarneemt wordt vriendelijk verzocht deze gegevens met vermelding van de kleur van het vleugelmerk en datum en plaats van waarneming op te sturen aan: J. Visser, Instituut voor Oecologisch Onderzoek, Kemperbergerweg 11. Arnhem