Terecht plaatst „De Volkskrant” boven het hierneven afgedrukte bericht over het arrest van de Hoge Raad, volgens hetwelk in gevangenschap gekweekte goudvinken moeten worden beschouwd als pluimvee in de zin van de Vogelwet 1936 (artikel 1) : mits in gevangenschap gekweekt. Het gaat hier om een vervolging, die was ingesteld tegen een volièrehouder bij wie goudvinken waren aangetroffen, een vogelsoort die zelfs niet behoort tot de soorten die krachtens de Vogelwet in kooi mogen worden gehouden.