D. I. M. Wallace geeft uitvoerig verslag van waarnemingen van de Audouins meeuw op Majorca, vooral ook van de wijze van vissen enz. Tevens somt hij veldkenmerken op, vooral in vergelijking met de zilvermeeuw, toegelicht met foto's en tekeningen. (British Birds, Vol. 62, nr. 6, juni 1969, blz. 223-230).