In het westen van de Grevelingen ligt, tussen Springersdiep en Brouwershavense Gat, een uitgestrekte sikkelvormige slikplaat: de Hompelvoet. De met laag water ca 600 ha grote plaat, in beheer bij Stichting Natuurmonument De Beer, bestaat voor het grootste gedeelte uit kaal slik, spaarzaam begroeid met Engels slijkgras. Aan de zuidkant ervan liggen twee enorme schelpenbanken, geflankeerd door typische schorreplanten als zeekraal, rood zwenkgras, gerande schijnspurrie, lamsoor, zulte, obione, klein schorrekruid en moeraszoutgras.