Het decembernummer van Het Vogeljaar bevat een interessant artikel over de slaaptrek van grutto’s in Drente. Dit betrof slaaptrek in de maand juli, dus na het broedseizoen. Bij Amerongen is een plek, die in het voorjaar door grutto’s als slaapplaats wordt gebruikt. Dit ontdekte ik toevallig in 1968, tijdens broedvogelinventarisatie in het Amerongse bos. Omstreeks zonsopgang hoorden en zagen mijn vrouw en ik troepjes grutto’s in noordelijke richting over het bos vliegen. Op een ochtend ben ik op onderzoek uitgegaan, en vond toen, dat een groot aantal grutto’s zich ophield op een laag gelegen en drassig stuk weiland in de Bovenpolder, een uiterwaard zuidoost van Amerongen. Toen ik te dicht bij kwam vlogen zij weg. Een aantal ging precies over dat deel van het bos waar wij ze enkele dagen te voren zagen overtrekken.