De penningmeester van de V.B.W. Zuid West Veluwe verzoekt leden en donateurs de contributie over het jaar 1970 ad ƒ 6,— (waaronder begrepen het abonnement op Het Vogeljaar) te storten of over te boeken op zijn postgirorekening. De Dienst der Posterijen vraagt tegenwoordig ƒ 1,— per kwitantie voor incassokosten. Het zou weggegooid geld zijn, indien men het hierop aan zou laten komen. Dat is dan ook de reden, dat de penningmeester vriendelijk verzoekt hem terzijde te staan en een girotje voor hem klaar te maken. Het is no. 95 99 92 t.n.v. V.B.W. Zuid West Veluwe te Bennekom. Bij voorbaat bedankt.