Het eerst vallen op de 286 vrijwel alle voortreffelijke kleurenfoto’s van vogels binnen en buiten onze grenzen, afkomstig van 65 fotografen uit verschillende landen (merkwaardigerwijs geen enkele Nederlander). De foto’s zijn zo geselecteerd, dat de bijzondere kenmerken of houdingen goed uitkomen. Sommige afbeeldingen zijn meer dan levensgroot en vaak zijn ♂ en ♀ afzonderlijk afgebeeld. Behalve een 20-tal soorten zijn alle Nederlandse vogels afgebeeld als men de zeldzaamste niet meerekent, doch deze worden wel in de tekst behandeld. Ook zijn niet alle Europese broedvogels in dit boek afgebeeld, doch wel min of meer beschreven, maar waarom wordt bijv, bij de drieteenspecht niet de gele bovenkop genoemd?