Gedurende de laatste jaren werden wij diverse keren geconfronteerd met een grote sterfte van zeevogels in het Waddengebied als gevolg van verontreinigingen, waarvan de ramp in februari 1969 wel de grootste genoemd mag worden. In dit artikel willen wij verslag uitbrengen over het onderzoek dat wij instelden naar de omvang van deze ramp. Daarnaast zullen wij op diverse zaken ingaan die met de oorzaak, het voorkomen en bestrijden van olieverontreinigingen en het redden van de vogelslachtoffers samenhangen.