In het eerste nummer van „Wiek en Sneb” (1953) wordt op de eerste bladzijde reeds de aandacht gevraagd voor het doodvliegen van vogels tegen draden van bovengrondse leidingen. Zeer sporadisch wordt er nu eens hier, dan daar iets (meestal vaag) over draadslachtoffers gepubliceerd. Er schijnen toch heel wat tellingen verricht te zijn, die nooit gepubliceerd zijn, zodat een totaalbeeld van dit probleem tot nu toe geheel ontbreekt en de elktriciteitsmaatschappij het probleem tot nu toe vrijwel verwaarloosd heeft. Toch wéét iedereen dat er veel vogels tegen allerlei draden sneuvelen... De aanleg van een 150 Kv leiding van Diemen naar ’s Graveland was de aanleiding tot het houden van tellingen door de samenwerkende Jeugdbonden voor Natuurstudie in het Gooi.