Een stuk duinterrein ten noorden van Noordwijk wordt sinds enige jaren geinventariseerd door leden van de Ver. voor Vogelbescherming Noordwijk. Het terrein wordt over een lengte van ca 3 km op broedvogels geinventariseerd in tien kavels. Deze inventarisatie is vorig voorjaar voor de vierde maal verricht. Reeds voor het begin van de inventarisatie werden twee casarca’s vliegend boven het duin waargenomen. De eerste maal door v. Dijk op 29 maart 1969. Nadien zijn er geregelde meldingen geweest van zowel overvliegende als pleisterende ex. in dit gebied. Bij nader onderzoek bleek het een paar te betreffen.