Dit plan, dat in het kader van het Natuurbeschermingsjaar 1970 is gemaakt, is het eerste plan dat in Nederland is uitgebracht door een natuurbeschermingsorganisatie, waarbij behalve met het behoud van natuurgebieden ook rekening is gehouden met uitbreiding van woongebieden en industrievestigingen. Het werd geintroduceerd op een bijeenkomst waarbij alle burgemeesters, wethouders, raadsleden en streekplanologen van de Zaanstreek werden uitgenodigd. Prof. Dr. K. H. Voous heeft het plan ingeleid. Er werd ruim twee jaar aan gewerkt. Het gedurfde, maar beslist juiste, van het plan is dat er gesteld wordt dat de bevolking van het gebied tot 165.000 inwoners kan gaan en dat bij het overschrijden van deze uiterste limiet elke 100 mensen die hier bij zouden komen het leefmilieu voor de overigen zouden verprutsen.