IJsduiker. 17-3 dood gev. Haagse duinwaterl. duinen (M. Voorbach). Parelduiker. 1-2 1 ex. Brielse Gat (A. Velthuizen); 31-3 1 ex. strand vuurtoren Schiermonnikoog (H. Visser); 7-6 1 ex. zomerkl. A’damse waterl. duinen (H. Smies).