Het Vijftiende Internationale Ornithologische Congres (I.O.C.) behoort tot het verleden. In de zalen van het imposante Congresgebouw vinden nu weer andere vergaderingen plaats. Van zondag 30 augustus tot zaterdag 5 september waren hier ruim 800 ornithologen uit ongeveer 45 landen bijeen om te luisteren en te kijken naar het resultaat van eikaars onderzoek en te discussiëren over hun studie. Vier jaar van intensieve voorbereidingen door het Nederlands Ornithologisch Congres Comité, de organisatorische staf van het Congresgebouw en vooral de Secretaris-Generaal, Prof. Dr. K. H. Voous, vonden hun bekroning in een week van intensieve ornithologische activiteit. Ornithologische congressen worden al sedert 1884 gehouden. Op het eerste congres in Wenen waren hoofdzakelijk Duitstalige ornithologen aanwezig.