Op slechts enkele kilometers ten zuiden van de Nederlands/Belgische grens, in de oude Zwinvlakte tussen Sluis en Brugge, ligt de bekende ganzenpleisterplaats van Damme. Dit overwinteringsgebied, dat een kort, maar vrij bewogen geschiedenis achter de rug heeft, kwam op 1 februari 1970 in het nieuws, toen verbolgen landbouwers gezamenlijk hebben getracht de ganzen met knalkanonnetjes weg te jagen. Het verschijnen van korte rubriekjes in Nederland onder de titel „Weg met de ganzen – Boem!” (zie o.a. „De Lepelaar” 11; 1970 en „Sterna” 14 (1) ) deden ons besluiten daarover wat objektieve informatie te verschaffen, waarbij we steunen op ons eigen onderzoek vanaf 1959.