Ter gelegenheid van het XV Internationaal Ornithologische Congres, dat deze nazomer in den Haag plaats vond, was ook een tentoonstelling verbonden van vogelfoto’s van de hand van Nederlandse vogelfotografen. Het was een fijn staaltje van wat onze Nederlandse vogelfotografen op het ogenblik op dat gebied presteren. In het algemeen kan gezegd worden, dat de inzending een prachtige indruk maakte en dat de collectie in haar geheel op een zeer hoog niveau stond, die een vergelijking met het werk van buitenlanders glansrijk doorstaat. Er was ook werk te bewonderen van Richard Tepe en van J. Vijverberg, die beiden met Ad. Burdet en P. L. Steenhuizen tot de pioniers behoren. Er was ook een inzending van Nol Binsbergen, de Zaanse vogelfotograaf. Dat waren foto’s welke ontstonden tussen 1934 en 1945, in een periode die nu al weer ver achter ons ligt toen de camera’s en ook het materiaal waarmede men werkte, nog lang niet het peil hadden bereikt van thans. Als men dat goed in het oog houdt, is het toch wel opmerkelijk wat Nol Binsbergen in zijn korte leven heeft bereikt. En wel met min of meer primitieve middelen.