Midden oktober gaf het Comité Europees Natuurbeschermingsjaar 1970 (N 70) een Milieumanifest uit dat door Dr. A. J. Cavé, Dr. A. C. Perdeck en Dr. C. W. Stortenbeker werd samengesteld. De verontrusting over de kwaliteit van ons bestaan grijpt snel om zich heen. Vervuiling, volte en lawaai ondermijnen onze groeiende welvaart en brengen onze geestelijke en lichamelijke gezondheid in gevaar. Om iets te kunnen doen zullen we vooral anders moeten gaan denken over zaken als rust, schone lucht, helder water, ongeschonden natuur en een stad met sfeer. Dit zijn geen goederen zonder waarde meer, die je zo maar kan krijgen en mag verbruiken zonder ervoor te betalen. Ze worden wel samengevat onder het begrip welzijn en dan tegenover welvaart gesteld. Maar in wezen is welzijn een onderdeel van, ja zelfs de kroon op onze welvaart. Als het verloren gaan van dit soort goederen niet of nauwelijks geteld wordt zijn produktie en geld verdienen van middel tot doel geworden. Onze samenleving heeft dan niet meer het wèl varen van de mens tot doel. Wees milieubewust!