Evenals in vele andere gebieden in ons land kwamen in het jaar 1967 en vooral in 1968 en in mindere mate in de winter ’68/’69 in de omgeving van Kampen massale aantallen muizen voor. Stootvogels en uilen traden in deze perioden dan ook in bijzonder groot aantal op. Naar aanleiding hiervan besloten wij in 1967 en volgende jaren onze aandacht speciaal op deze groep van vogels te richten. De cijfers van 1968 zijn uniek te noemen, vooral wat de velduil en torenvalk betreft. In 1969 trad echter een bijzonder grote achteruitgang op, die duidelijk samenhing met de decimering van de muizenstand.