Reeds heel vroeger werden wij er op attent gemaakt, een open oog voor de natuur te hebben. De enkelingen, die dat destijds uit vurige overtuiging en met kennis van zaken steeds weer verkondigden, werden vaak nog voor zonderlingen gehouden.