Nee, nu niet meteen zeggen: „Hij begint weer over de vogeltjes. Hoef ik niet te lezen”. Niet doen. Wel lezen. Uiteindelijk bent u zelf het slachtoffer wanneer de Italianen alle vogeltjes hebben uitgeroeid. Wat is het geval? In Straatsburg is, in aanwezigheid van prins Philip van Engeland en prins Bernhard, het Europese Natuurbeschermingsjaar geopend met een vloed van nota’s, redes en rapporten die één voor één bewijzen dat wij een levensgevaarlijk spel met de natuur en op langere termijn met ons eigen voortbestaan spelen. Terwijl verontruste geleerden en deskundigen op allerlei gebied in Straatsburg op de noodzaak wijzen om uit zelfbehoud de natuur te sparen, heeft de Italiaanse regering het bestaan om de sinds 1969 bij de wet verboden vogelvangst met netten weer toe te staan. Dat betekent dat de Italianen gedurende de trek zo’n slordige tien miljoen van onze zangvogels gaan afslachten. De „Times” heeft deze ondaad van de Italiaanse regering gekenschetst als een „perverse bijdrage” tot het Europese Natuurbeschermingsjaar. Het World Wildlife Fund, troetelkind van zijn voorzitter prins Bernhard, heeft nog onlangs bij regering en parlement in Rome wanhopige pogingen gedaan om deze schandelijke wetswijziging te voorkomen. De Italianen gaven niet thuis. Nu kunt u wel zeggen: „Dat is jammer, ergerlijk en onbeschaafd, maar het is mijn zaak niet dat de Italianen in hun eigen land hun vogels uitroeien”, maar dat is niet juist.