Vooral de mededelingen van het afzien van de ganzenjacht door Friese Jagers oogstten zaterdag 28 november op de druk bezochte Noordelijke Ganzendag in het Natuurkundig Laboratorium te Groningen een krachtig applaus. Organisator was de jonge vereniging Avifauna Groningen, waarvan de voorzitter, de heer J. A. Loterijman, in zijn openingswoord opmerkte, dat het kleine Nederland ’s winters het dichtst met ganzen bevolkte gebied van Europa is.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

S.J. van der Molen. (1970). Verzoek aan rijksdienst om jacht lauwersmeer te staken en friese jagerscombinaties zien af van ganzenjacht Noordelijke ganzendag in Groningen. Het Vogeljaar, 18(6), 377–380.