Op 17 en 18 november 1970 vond in Londen in het Royal Garden Hotel het tweede internationale congres plaats. Onder de meer dan 500 deelnemers bevonden zich vertegenwoordigers van alle vijftien nationale afdelingen van het World Wildlife Fund, terwijl in totaal een en dertig landen vertegenwoordigd waren. Het congres werd geopend door Z. K. H. Prins Philip als President van de Britse afdeling, waarna de Prins der Nederlanden onder de titel „Doel en resultaten van het World Wildlife Fund” een uiteenzetting gaf van wat tot nu toe bereikt is, waarbij hij uitvoerig inging op de achtergronden van het werk van het Wereld Natuur Fonds en de enorme opgaven, die de organisatie in de komende jaren te wachten staan.