In het kontaktorgaan van de natuur- en vogelwacht „De Vijfheerenlanden” (4e jrg. nr. 3, pag. 15) schrijft P. de Blok over de vondst van een nest van een buidelmees in juli 1970 in een moerassig en waterrijk gebied tussen de plaatsen De Zande en Zalk aan een oude IJssel-streng tussen Zwolle en Kampen. Toen hij het vond was het naar schatting 2 a 3 dagen in aanbouw. Dagelijks volgde hij de vorderingen van de bouw van het nest dat was bevestigd aan het uiteind van een dunne gevorkte wilgentak, op ± 1½ meter boven het water. De diameter van het nest bedroeg ongeveer 6 à 7 cm. De zang van de vogel was een hoog geluidje, maar de buidelmees zelf heeft hij helaas niet gezien. De heer J. A. F. Koridon en diens collega determineerden het nest eveneens als dat van de buidelmees. Op 11 juli moest de heer de Blok naar huis terugkeren. En op 22 juli berichtte de heer Koridon hem dat de bouw van het nest niet was voortgezet. De eerste nestvondst van de buidelmees in Nederland meldde S. Braaksma (Limosa jrg. 38, pp. 6-12 met foto) in de Brabantse Biesbosch in december 1962.