Al zolang dat er mensen op aarde gewoond hebben, hebben zij ten eigen bate de hulpbronnen geplunderd. Onder de vaak ongewilde slachtoffers bevinden zich de meest prachtige en waardevolle schepselen. Vele van hen zijn reeds uitgestorven of nog veel meer zullen het binnenkort zijn, tenzij men de handen ineenslaat om hen te redden. In „Wildlife Crisis“ komen twee auteurs aan het woord die op de meest gevoelige wijze de aandacht vestigen op dit tragische gebeuren. Hun woorden krijgen daarbij nog de steun van een groot aantal magnifieke foto's en tekeningen, de meeste voor de eerste maal gereproduceerd, welke een unieke introductie geven tot de bedreigde wereld van het dierenleven.