Vaal Stormvogeltje. 21-10 2 ex. Urk (CJN, Lok, v. d. Kamp). Noordse Pijlstormvogel. 16-9 dood ex. Z. Pier, IJmuiden (F. v. Daalen, P. Munsterman, H. Schouten).