Lang reeds voor het begin van het Europees Natuurbeschermingsjaar 1970 hadden talrijke natuurvrienden vooropgesteld dat dit jaar in de eerste plaats een jaar van aktie, niet van praten en plannenmakerij moest worden. Het jaar 1970 valt volop in een periode van de geschiedenis waarin de natuur meer dan ooit is blootgesteld aan verwoesting en verdelging, waarin alle destruktieve krachten het meer dan ooit voorzien hebben op ons natuurlijk patrimonium. Het spreekt vanzelf dat iedere doeltreffende werking voor natuurbehoud moet uitgaan van een grondige, zo ruim mogelijke studie van het probleem, maar het is niet minder duidelijk dat nooit een bevredigende oplossing zal worden bereikt als men het probleem laat stikken in administratieve rompslomp, in muffe paperasserij, die uiteraard geheel vreemd is aan een waarachtige, op het grote doel gerichte geest van natuurbescherming en natuurbehoud.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

André Rappe, & Maurice Cossey. (1971). De stellingname van het nationaal verbond voor natuurbescherming Voor een totale bescherming van de kontinentale vogelfauna in België. Het Vogeljaar, 19(1), 409–425.