Al eens eerder, ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag op 14 maart 1966, werd Jan P. Strijbos een prachtige pluim op zijn hoed gezet. Dit geschiedde in „Het Vogeljaar” van maart 1966. Het was dr. J. Verwey, die een meesterlijke kenschetsing gaf van het wezen, het doen en laten van de populaire, zwerfzieke duinkanter, de kranige en blijmoedige vogelspeurder en, evenmin te vergeten, trefzekere fotograaf van, in de meeste gevallen, de vertegenwoordigers van de avifauna. Het bijzondere is, dat hij niet alleen in Nederland de vogels op de korrel nam, maar ook in tal van andere landen.